Procesní hořáky

Procesní hořáky

Společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. vyrábí, instaluje a servisuje procesní hořáky v provedení pro konkrétní ohřevné aplikace s možností spalování různých druhů dostupných paliv. Hlavním rozdíl mezi klasickými hořáky (monobloky, výkonové) a procesními je jejich určení pro specifický výrobní proces. Procesní hořáky jsou určeny pro produkci tepelné energie v procesu rafinace, reformování a petrochemickém průmyslu. Jedná se o zakázkovou výrobu s cíleným návrhem dle konkrétních požadavků v dané aplikaci předložených zákazníkem.


PODKLADY PRO DODÁVKU HOŘÁKU

Při návrhu procesních hořáků je důležité vzít v potaz mnoho faktorů týkajících se konkrétního spotřebiče. Mezi tyto faktory se řadí především technologická aplikace, do níž bude hořák zapojen, dále potom typ spalovaného paliva a jeho vlastnosti, v neposlední řadě požadavky z pohledu emisních limitů v dané lokalitě atd. V závislosti na zadání se provádí samotný návrh hořáku, který provádí konstrukční oddělení firmy.


Důležité faktory zohledňující konstrukční návrh

 • Umístění spotřebiče (lokalita z hlediska platných norem, předpisů, vyhlášek, které specifikují nároky na bezpečnost provozu, emisní limity atd.)
 • Typ spotřebiče a jeho technické parametry
 • Počet hořáků a jejich umístění na spotřebiči (velikost, tlakové poměry, geometrické uspořádání)
 • Parametry okysličovadla (tlak, teplota, množství, obsah kyslíku)
 • Způsob přívodu okysličovadla
 • Vlastnosti paliva (složení, výhřevnost, dostupné množství a tlak, viskozita)
 • Specifické podmínky pro konkrétní technologický proces
technické parametry

TECHNICKÝ POPIS

 • Výkon dle požadavků zákazníka (rozsah cca. 4-80 MW)
 • Plynná paliva: zemní plyn, propan, butan, směs P-B, rafinerský plyn, nízkovýhřevné plyny (bioplyn, degazační, koksárenský plyn...)
 • Kapalná paliva: topný olej, extra lehký (ELTO, TOLEX, topná nafta...), lehký LTO (lehký topný olej), těžký (mazut), spalitelné rafinérské produkty


CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY

 • Vysoce hospodáný provoz (nízký přebytek vzduchu)
 • Vysoká spolehlivost a životnost
 • Bezpečnost (automatická kontrola těnosti plyn. armatur a provětrání spotřebiče před každým startem hořáku)
 • Spalování různých druhů plynných a kapalných paliv
 • Použití moderních technologií
 • Snadná obsluha
 • Plně automatický provoz vhodný pro bezobslužné řízení kotelen
 • Spojitá regulace výkonu
 • Odborný záruční a pozáruční servis
fotogalerie
Member of