Horkovodní kotle

Horkovodní kotle

PB-H

Teplovodní a horkovodní třítahové kotle na plynná a kapalná paliva
Dle požadavků normy ČSN EN 12 953 a směrnice ES 97/23

Konstrukce
Těleso kotle se skládá z pláště válcového tvaru, dvou vyztužených den, symetricky uloženého plamence, vodou chlazené obratové komory a prstencově uspořádaným svazkem žárových trubek druhého a třetího tahu. Přední obratová komora je nechlazená, uzavřená vraty umožňujícími čištění výhřevných ploch. Odvod spalin z kotle zajišťuje kouřový sběrač v zadní části kotle. Výstup spalin kouřovým hrdlem s horním nebo zadním výstupem.


Výstroj
Těleso kotle je osazeno pojistným ventilem a vypouštěním, výstupní a vratné hrdlo jsou opatřeny nástavci s návarky pro umístění měřících a regulačních prvků. Pod hrdlem vstupu vratné vody je umístěn injektor pro zvyšování vstupní teploty.
U horkovodních kotlů je dále omezovač tlaku, teplovodní kotle jsou navíc vybaveny omezovačem teploty a to do 110 °C.
Pro vnitřní revizi kotle slouží průlezy a kontrolní otvory.


Účinnost
Teplo obsažené ve spalinách odcházejících z kotle lze předat do vratné vody ve spalinovém výměníku. Takto získaná energie zvyšuje účinnost až o 7 % a tím snižuje spotřebu paliva.


Ekonomizér
Doplňuje základní provedení kotlů PB-V a PB-H. Lze jej integrovat do spalinového sběrače, anebo samostatně umístit na výstupu spalin.
Zajišťuje vysoce účinný přenos tepla – princip protiproudu. Je tvořen svazky žebrovaných nebo hladkých trubek ve spalinovém kanále, které jsou zaústěny do vodních komor.


Zapojení spalinového výměníku
S ohledem na výkon kotle a hospodárnost provedení se rozlišují dva základní způsoby zapojení výměníku.
Provedení s plným průtokem – veškerá vratná voda proudí výměníkem, kde dochází k předehřátí.
Provedení s částečným průtokem – výměníkem proudí jen část vratné vody (10-30 %), před vstupem do kotle dochází k smíchání zbytku vratné vody s ohřátou vodou z výměníku. Toto provedení se využívá převážně u kotlů s vyšším průtokem oběhové vody.


Modifikace
Konstrukční řešení kotlů umožňuje využití identické konstrukce u teplovodních a horkovodních kotlů a to do tlaku 16 bar.

technické parametry

ZÁKLADNÍ TECHNIKÁ SPECIFIKACE

 • Výkon 760 ÷ 25 000 kW
 • Provozní přetlak 6 ÷ 25 bar(g)
 • Teplonosné medium horká voda
 • Dle technických požadavků ČSN EN 12953

PALIVO

 • Zemní plyn
 • Propan, propan-butan
 • Nízkovýhřevné plyny – bioplyn
 • Olejová paliva

VÝHODY

 1. Vysoká životnost
 2. Hospodárný provoz
 3. Spalování různých druhů paliv
 4. Nízké zatížení spalovacího prostoru
 5. Velkoobjemový kotel
 6. Úprava konstrukce dle požadavku zákazníka
 7. Kvalitní záruční a pozáruční servis
 8. Kotle ve spojení s nízkoemisními hořáky splňují zákonem stanovené emisní limity pro plynná a kapalná paliva

ZÁKLADNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ S PLNÝM A ČÁSTEČNÝM PRŮTOKEM U KOTLŮ TYPU PB-V A PB-H

 

1)      Kotel

2)      Hořák

3)      Ekonomizér

4)      Podstava

5)      Plamenec

6)      Výstup spalin

7)      Přívod paliva

8)      Průhledítko do plamence

9)      Vratná větev

10)   Výstupní větev

11)   Zkratovací okruh

12)   Částečný průtok ekonomizérem

13)   Uzavírací klapka

14)   Zpětná klapka

15)   Regulační klapka

16)   Pojistný ventil

17)   Pojistný ventil ekonomizéru

18)   Zkratovací čerpadlo

19)   Čerpadlo okruhu ekonomizéru

20)   Filtr

21)   Vypouštění, odkalování

22)   Kontrola zavodnění

23)   Havarijní termostat

24)   Manostat

25)   Teplotní čidlo

26)   Manometr

27)   Teploměr

28)   Kondenzační smyčka

29)   Neutralizační box

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Typ kotle

Výkon max.

Tlak. ztráta

na straně

spalin

Orientační délka* kotle (A)

Orientační šířka

Kotle (B)

Orientační výška

Kotle (C)

Hmotnost

kotle

bez vody

Provozní hmotnost

[kW]

[Pa]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[kg]

PB-H760

760

520

3 300

1 510

1 790

3030

4900

PB-H1000

1 000

580

3 860

1 580

1 860

3750

6220

PB-H1200

1 200

560

3 960

1 850

1 860

3890

6360

PB-H1600

1 600

620

4 070

1 800

2 080

4510

7910

PB-H2000

2 000

710

4 370

1 900

2 215

5360

9610

PV-H2500

2 500

680

4 570

1 960

2 275

6000

10630

PB-H3000

3 000

750

5 010

2 100

2 500

7110

13260

PB-H4000

4 000

820

5 400

2 150

2 550

8310

14860

PB-H5000

5 000

840

6 150

2 230

2 630

10100

18400

PB-H6000

6 000

890

6 550

2 400

2 800

12710

23830

PB-H8000

8 000

910

6 950

2 570

2 975

15700

28480

PB-H10000

10 000

1 100

7 350

2 750

3 190

17830

33740

PB-H12000

12 000

1 250

7 825

2 850

3 260

20610

38870

PB-H14000

14 000

1 500

**

PB-H16000

16 000

1 650

**

PB-H20000

20 000

1 800

**

PB-H25000

25 000

2 000

**

* bez hořáku, ** rozměry na vyžádání

*** do tlaku 13 bar(g) jsou rozměry identické, na vyšší tlaky rozměry na vyžádání

Změny vyhrazeny!

fotogalerie
Member of