PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

PB-P, PB-PP

Parní středotlaké třítahové kotle na plynná a kapalná paliva
Dle požadavků normy ČSN EN 12 953 a směrnice ES 97/23

Konstrukce
Těleso kotle se skládá z pláště válcového tvaru, dvou vyztužených den, asymetricky uloženého plamence, vodou chlazené zadní obratové komory a svazkem žárových trubek druhého a třetího tahu.
Přední obratová komora je nechlazená, uzavřená vraty umožňujícími čištění výhřevných ploch. Odvod spalin z kotle zajišťuje kouřový sběrač v zadní části kotle. Výstup spalin kouřovým hrdlem s horním nebo zadním výstupem.

Výstroj
Těleso kotle je osazeno armaturní trubkou s regulací napájení, vodoznakem, manometrem, manostatem pro regulaci výkonu hořáku a havarijním manostatem. Dále je na tělese kotle hrdlo pro odvod páry, napájecí hrdlo, pojišťovací ventil, odvzdušnění, odluh, odkal a hrdlo pro hlídání hladiny, případně montáž BOSB.
U provedení kotle na přehřátou páru je výstroj doplněna o teplotní čidlo, havarijní termostat a pojistný ventil přehříváku páry.
Pro vnitřní revizi kotle slouží průlez a kontrolní otvory. Veškeré výhřevné plochy jsou snadno přístupné pro čištění a tím je zaručena trvalá vysoká účinnost i při dlouhodobém provozu s kapalnými palivy.

Účinnost
Teplo obsažené ve spalinách odcházejících z kotle lze předat do napájecí vody ve spalinovém výměníku. Takto získaná energie zvyšuje účinnost až o 5 % a tím snižuje spotřebu paliva.

Ekonomizér
Doplňuje základní provedení kotlů PB-P a PB-PP. Lze jej integrovat do spalinového sběrače, anebo samostatně umístit na výstupu spalin.
Zajišťuje vysoce účinný přenos tepla – princip protiproudu. Je tvořen svazky žebrovaných nebo hladkých trubek ve spalinovém kanále, které jsou zaústěny do vodních komor.

Přehřívák
V případě požadavku přehřáté páry je možné kotle PB P doplnit o přehřívák páry, který je pak umístěn v přední obratové komoře mezi druhým a třetím tahem kotle.

Modifikace
Kotle je možné dodat v provedení s úpravou pro budoucí přechod na teplovodní nebo horkovodní provoz bez zásahu do tlakového celku.

technické parametry


ZÁKLADNÍ TECHNIKÁ SPECIFIKACE

 • Výkon 1 000 ÷ 30 000 kg/h
 • Provozní přetlak 6 ÷ 25 bar(g)
 • Teplonosné médium sytá nebo přehřátá pára
 • Dle technických požadavků ČSN EN 12953

PALIVO

 • Zemní plyn
 • Propan, propan-butan
 • Nízkovýhřevné plyny – bioplyn
 • Olejová paliva

VÝHODY

 • Vysoká životnost
 • Hospodárný provoz
 • Spalování různých druhů paliv
 • Nízké zatížení spalovacího prostoru
 • Velkoobjemový kotel
 • Úprava konstrukce dle požadavku zákazníka
 • Kvalitní záruční a pozáruční servis
 • Kotle ve spojení s nízkoemisními hořáky splňují zákonem stanovené emisní limity pro plynná a kapalná paliva

ZÁKLADNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ PARNÍCH KOTLŮ

 

1)    Kotel

2)    Hořák

3)    Ekonomizér

4)    Přehřívák

5)    Podstava

6)    Plamenec

7)    Výstup syté páry

8)    Výstup přehřáté páry

9)    Odvzdušnění

10)  Najížděcí ventil kotle

11)  Pojistný ventil kotle

12)  Pojistný ventil přehříváku

13)  Pojistný ventil ekonomizéru

14)  Průlez do kotle

15)  Průlez do spalovací komory

16)  Výstup spalin

17)  Napájecí větev před ekonomizérem

18)  Napájecí větev před kotlem

19)  Obtok do napájecí nádrže

20)  Odluh kotle

21)  Odkal kotle

22)  Přívod paliva

23)  Průhledítko do plamence

24)  Odvodnění přehříváku

25)  Tlumič odfuku

26)  Chladič vzorku

27)  Sběrná jímka netlakového odpadu

28)  Kondenzační smyčka

29)  Neutralizační box

30)  Kolona s měřením hladiny

31)  Vodoznak

32)  Vodivostní sonda

33)  Regulace hladiny

34)  Hlídání hladiny

35)  Havarijní manostat

36)  Provozní manostat

37)  Havarijní termostat

38)  Tlakové čidlo

39)  Teplotní čidlo

40)  Manometr

41)  Teploměr

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Typ kotle

Příkon kotle

Výkon kotle

Parní výkon

kotle

Tlaková ztráta na straně spalin

Orientační

délka kotle *

(A)

Orientační šířka kotle

(B)

Orientační výška kotle

(C)

Transportní

hmotnost

(tlak 13bar)

Provozní hmotnost

(tlak 13bar)

[kW]

[kW]

[kg/h]

[Pa]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[kg]

PB-P1

732

651

1 000

820

3 390

1 990

2 050

4300

6 700

PB-P1,6

1 160

1 042

1 600

860

3 810

2 037

2 170

5 200

8 800

PB-P2

1 444

1 302

2 000

880

4 620

2 075

2 165

5 950

10 050

PB-P2,5

1 823

1 628

2 500

900

4 890

2 185

2 275

7 520

11 920

PB-P3

2 152

1 958

3 000

910

5 040

2 370

2 390

9 450

14 850

PB-P4

2 904

2 604

4 000

920

5 290

2 560

2 505

9 800

16 600

PB-P5

3 650

3 256

5 000

960

6 020

2 630

2 600

12 650

20 050

PB-P6

4 370

3 907

6 000

980

6 510

2 760

2 910

17 000

25 800

PB-P8

5 821

5 210

8 000

1 080

6 920

2 870

3 000

17 500

30 300

PB-P10

7 341

6 512

10 000

1 150

7 260

3 190

3 265

19 500

34 300

PB-P12

8 771

7 814

12 000

1 450

 7 700

3 340

3 535

21 900

38 300

PB-P14

10 198

9 117

14 000

1 650

8 100

3 540

3 635

24 300

58 860

PB-P16

11 694

10 419

16 000

1 800

8 500

3 740

3 835

30 800

63 300

PB-P20

14 346

13 055

20 000

1 450

na vyžádání

PB-P25

17 933

16 319

25 000

1 650

na vyžádání

PB-P30

21 520

19 583

30 000

1 800

na vyžádání

* bez hořáku

Změny vyhrazeny!

fotogalerie
Member of