Hořáková automatika

Hořáková automatika

PBS6000

Řada PBS6000 nabízí kompletní a pružná řešení pro uživatele průmyslových hořáků určená pro aplikace zahrnující parovodní, horkovodní kotle, sušičky atd. PBS6000 je vhodná pro plynové, olejové nebo kombinované hořáky.
Ceny paliv a snížení CO2 emisí určují směr realizací kotlů pro zvýšení jejich účinnosti. Pokud systém kotle používá standardní mechanické řízení dochází k plýtvání paliva. Užitím elektronické řídící automatiky se uspoří 10% paliva, provozní náklady a CO2 emise.
Dalšího zvýšení účinnosti a snížení nákladů může být dosaženo použitím O2 regulace s kyslíkovou sondou a použitím VSD desky pro řízení regulačních prvků pomocí proudové smyčky. PBS6000 nahrazuje mechanické propojení a a vačky na servomotorech přesnými servomotory pro regulování polohy regulačních členů paliva a vzduchu. Automatika umožňuje 4 profily řízení paliva a vzduchu, které zaručí přesné polohování servomotorů pro různé druhy spalování. V každém profilu je možno nastavit min 3. a max. 24 bodů křivky. V každém bodu je nastavena přesná poloha regulačních členů. V případě chyby systému hořáku bude hořák vypnut a automatika umožní zjištění příčiny chyby a její odstranění. Automatika umožňuje automatické řízení nebo ruční řízení. Přepínání mezi těmito módy je prováděno pomocí klávesy Auto/Manual. Při automatickém řízení je výkon řízen externími vstupy nebo PID řízením s využitím teplotního nebo tlakového čidla. Ruční řízení z automatiky pomocí kláves NAHORU/DOLU. Automatika umožňuje rychlou změnu výkonu na minimální výkon pomocí klávesy LowFire. Konkrétní stav řízení je signalizován v pravém horním rohu displeje AUT, MAN, LFH.

PBS6000 je použitelná pro jednu i více aplikací kotlů. Pokud je použito více kotlů, PBS6000 může být použito propojení pomocí RS-485 komunikace. Umožňuje sekvenční řízení kotlů.


VÝHODY ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKY HOŘÁKŮ PBS 6000

 • Bezpečnost
  Zdokonalené bezpečnostní provedení odpovídá evropským bezpečnostním normám.

 • Provedení
  Nedílný celek tvoří: časové řízení, hlídání plamene, kontrola těsnosti ventilů, Zapnutí/vypnutí hořáku a volba paliva přímo na displeji. Řízení poměru vzduchu, regulace, regulace přebytku vzduchu, řízení otáček ventilátoru, řízení provozu hořáku.

 • Použití
  Automatiku lze použít od základních komerčních až po speciální procesní aplikace. 
 • Obchodní výhody

   Malá velikost a plná integrace umožňuje použití automatiky přímo na hořáku nebo v malé skříni. CAN bus umožňuje jednoduché připojení a rozšiřování    automatiky. Úspory paliva lze docílit již základním řízením komponentů. Automatika prodlužuje životnost kotle.

 • Servisní výhody
  Nastavené parametry a křivky jsou uloženy v displeji a tím může servisní technik vyměnit řídící jednotku bez toho, aby musel znovu nastavovat parametry. Data se používají k provozu a k historii událostí.

 • Výhody elektronického řízení
  Při elektronickém řízení může být nastaven minimální výkon nižší než zapalovací výkon, čímž se může sníží počet zapnutí/vypnutí hořáku s provětráním a tím se zredukuje přívod chladného vzduchu. Úspory 5% se dosáhne pokud perioda zapnutí/vypnutí hořáku byla 10minut. Pokud odběr zařízení nepracuje nepřetržitě, může být druhý nastavovací bod kotle nastaven na nízký odběr - možná úspora 10% za rok. Při použití regulace přebytku vzduchu je vzduch regulován na optimální úroveň. Tento proces automaticky a průběžně kompenzuje okolní podmínky pro vysokou efektivitu spalování – možná úspora 3%. Některé vzduchové klapky netěsní, když jsou plně zavřeny, což může být významné pro proudění vzduchu. Účinnost spalovaní na malém výkonu může být vylepšena snížením otáček ventilátoru. S použitím regulace otáček se docílí úspory paliva. Použitím měniče pro řízení otáček elektromotoru se sníží i náklady na elektrickou energii. Např. při snížení otáček na polovinu je úspora cca 80% elektrické energie, snížení emisí. Elektronické řízení umožňuje přímé řízení ventilů paliva a vzduchové klapky, tím nedochází k mrtvému chodu a při časté regulaci výkonu dochází k dodatečné úspoře 1%. Vyšší účinnost spalování v průmyslových hořácích šetří palivo, snižuje emise, snižuje provozní náklady a prodlužuje životnost kotle.
technické parametry
KOMPONENTY PRO ŘÍZENÍ SPALOVÁNÍ
 
Základ automatiky:
Řídící automatika PBS6000
Displej PBS6061

Mnoho příslušenství dovoluje nakonfigurování řídící automatiky.

Dotykový displej 10,4“ :
Touchscreen PBS6075

Pohony regulačních členů:
Servomotor 4Nm PBS6026
Servomotor 20Nm PBS6028

Přídavná deska pro řízení frekvenčního měniče:
VSD deska PBS6052

Sensory:
Tlakový sensor plynu 0- 600 mbar PBS1021
Tlakový sensor páry 0- 25 bar  PBS1030
Teplotní sensor 0-150 C PBS1040
Teplotní sensor 0-400 C PBS1044
Tlakový sensor 0- 4 bar PBS1034

Kyslíková regulace a sondy:
O2 regulace PBS6080
Teplotní sensor okolí PBS6086

Kyslíková sonda 215mm PBS2012-1
Kyslíková sonda 406mm PBS2012-2
Kyslíková sonda 757mm PBS2012-3


REGULACE VÝKONU
Automatické řízení nebo ruční řízení. Přepínání mezi těmito módy je pomocí klávesy Auto/Manual. Při automatickém řízení je výkon řízen externími vstupy nebo PID řízením s využitím teplotního nebo tlakového čidla. Ruční řízení z automatiky pomocí kláves NAHORU/DOLU. Automatika umožňuje rychlou změnu výkonu na minimální pomocí klávesy LowFire. Konkrétní stav řízení je signalizován v pravém horním rohu displeje AUT, MAN, LFH.

SCHVÁLENÍ
Klasifikace v souladu EN298 : Odzkoušeno v souladu s Nařízením o plynových zařízeních (GAD 90/396 EEC), zahrnující následující normy :

• ENV1954, Interní a externí chování bezpečnostních elektronických součástí
• EN298, Systémy automatické řízení plynových hořáků pro plynové hořáky a zařízení spalující plyn s ventilátory nebo bez nich
• EN60730-1, Automatické elektrické kontroly pro domácí a podobné použití
• prEN12067, Kontrola poměru plynu/vzduchu pro plynové hořáky jako zařízení spalujících plyn
• prEN1643, Systémy kontroly ventilů
• prEN1854, Snímací zařízení tlaku pro plynové hořáky a přístroje spalující plyn
• EN230, Monoblokové olejové hořáky - bezpečnostní, kontrolní a regulační zařízení a bezpečnostní doby

SERVISNÍ SLUŽBA
Servis řídící automatiky je prováděn servisními pracovníky PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Napájecí napětí 120/230Vac +10% - 15%
Spotřeba energie Přibližně 60VA
Napájecí kmitočet 50/60 Hz ±5%
Rozsah okolní teploty 0 až 60°C
Klasifikace ochrany řídící automatiky IP20.
Řídící automatika musí být umístěna v prostředí PD1 nebo PD2 dle EN6730-1.
   Vnitřní: Řídící automatika musí být namontována v krytu IP40
   Venkovní: Řídící automatika musí být namontována v krytu IP54
Délka kabelů Kabel CANbus (sběrnice) 100m, všechny ostatní maximálně 10m
Rozměry jednotky
   Řídící automatika 210 x 125 x 80mm hloubka
   Displej 158 x 145 x 44mm hloubka
Typ displeje standard : 2 řádky x 20 znaků, s membránovou klávesnicí.
Vstupy: digitální, analogové
Výstupy: reléové, digitální, analogové
fotogalerie
Member of