Plynové hořáky

Plynové hořáky

APH - M(E)

APH-M (mechanická vazba palivo-vzduch) a APH-ME (elektronická vazba palivo-vzduch) představují moderní typy automatických plynových hořáků, které jsou určeny pro spalování zemního plynu, propan-butanu a nízkovýhřevných plynů. Konstrukčně jsou hořáky řešeny jako monoblokové, tzn., že ventilátor a veškeré komponenty jsou součástí tělesa hořáku. Chod hořáků je plně automatický, vhodný i pro bezobslužné řízení kotelen. Spojitá regulace tepelného výkonu a nízký přebytek vzduchu při spalování zaručují vysokou hospodárnost provozu. Použité elektrické komponenty od renomovaných firem se vyznačují vysokou spolehlivostí a životností.

Celý cyklus hořáku od startu přes regulaci výkonu až po odstavení řídí moderní mikroprocesorové automatiky řady MA (2, 3, 5) nebo PBS6000, které jsou vybaveny komunikačním kanálem RS-485 umožňujícím připojení dálkového ovládání nebo nadřazeného řídícího systému (PC). Úprava ovládacího softwaru umožňuje použití spec. algoritmů, jako je např. trvalé větrání v provozní odstávce. Dále automatiky umožňují identifikovat, zobrazit a uložit do paměti příčinu až 100 posledních poruchových stavů a uzavřít sání vzduchu u hořáku při každé provozní odstávce. Tím se sníží komínová ztráta vznikající prouděním studeného vzduchu přes spotřebič. Automatiku PBS6000 lze vybavit ovládacím dotykovým displejem. Automatiky lze umístit na hořák, samostatný stojan, nebo do panelu rozvaděče.

technické parametry
 • Tepelný výkon 45 ÷ 11 000 kW
 • Plynná paliva (středotlaká, nízkotlaká)
 • Hořáky splňují technické požadavky ČSN EN 676 a dalších legislativních 
     předpisů. Posouzení shody s bezpečnostními požadavky na výrobek 
     provedeno nezávislou notifikovanou osobou (vystaven certifikát typu)

  PALIVO:

  • APH-M druh výrobku: automatický plynový hořák - modernizovaný typ
  • 10 číslo charakterizující maximální tepelný výkon hořáku (02, 04, 10, 16, 25, 45, 90) - viz tabulka
  • P vhodný pro přetlakové spalovací komory
  • druh paliva
   • Z - zemní plyn, středotlaký 20 ÷ 50 kPa
   • ZN - zemní plyn, nízkotlaký 2 kPa
   • P - propan-butan, středotlaký 20 kPa
   • PN - propan-butan, nízkotlaký 3 kPa
   • K - kalový plyn, bioplyn, degazační plyn, středotlaký 20 ÷ 50 kPa
   • KN - kalový plyn, bioplyn, degazační plyn, nízkotlaký 1,5 ÷ 5 kPa
  • / R provedení pro vnější recirkulaci spalin (ke snížení emisí NOx)
  • / I intenzifikované provedení (zvýšené výkony do vyšších přetlaků)

  PŘEHLED CERTIFIKOVANÝCH TYPŮ
  APH-M 02: PZ, PZN, PPN, PKN
  APH-M 04: PZ, PZN, PPN, PKN
  APH-M 10: PZ, PZN, PPN, PKN, PZ/R, PZN/R, PPN/R
  APH-M 16: PZ, PZN, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PZN/R, PP/R, PPN/R
  APH-M 25: PZ, PZN, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PZN/R, PP/R, PPN/R
  APH-M 45: PZ, PZ/I, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PP/R, PPN/R
  APH-M 90: PZ, PZ/I, PP, PK, PZ/R, PP/R

  REGULACE
  Mikroprocesorová automatika umožňuje následující druhy regulace výkonu:
  • spojitou - plynulá změna tepelného výkonu podle okamžitého odběru tepla
  • třípolohovou - MAX-MIN-VYPNUTO
  • ruční provoz - tlačítky přímo na automatice
                                   nebo pomocí dálkového ovládání,
                                   resp. nadřazeného řídícího systému
  Hořáky je možno dodat s regulací zbytkového kyslíku ve spalinách, která vyrovnává působení měnících se vnějších podmínek v okolí hořáku (změna tahu komína, kolísání teploty a tlaku paliva a spalovacího vzduchu). Kyslíková měřící sonda spolu se speciálním regulačním zařízením provádí nepřetržitou korekci přebytku vzduchu ve spalinách. Tím dochází k zefektivnění provozu s následnou úsporou paliva.
  Na požadavek lze dodat hořák v provedení pro řídící systém AUTOFLAME.

  STANDARTNÍ ROZSAH DODÁVKY:
  • Těleso hořáku s ventilátorem
  • Řídící mikroprocesorová automatika
  • Difuzor a směšovací hlavice
  • Regulační armatura plynného paliva
  • Regulace sání spalovacího vzduchu s tlumičem hluku
  • Hlídač plamene
  • Zapalovací zařízení
  • Servomotor(y) regulace spalovacího vzduchu a paliva
  • Manostat tlaku vzduchu
  • Ventilová řada
  • Plynový filtr
  • Elektromagnetický dvojventil DUNGS
  • 2x (3x) manostat tlaku plynu (pro spodní a horní mez a kontrolu těsnosti)
  • Odvzdušňovací ventil (u hořáků řady 25, 45, 90)
  • Přibalované díly (stojan automatiky, těsnění hořáku, připojovací šrouby,...)
  • Technická dokumentace
   
  PŘISLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU:
  • Nízkoemisní hlavice pro snížení NOX
  • Recirkulace spalin pro snížení NOX
  • Frekvenční měnič
  • Dotykový displej hořákové automatiky PBS6000
  • Kyslíková sonda + interface – regulace přebytku kyslíku ve spalinách
  • Mezikus mezi hořák a spotřebič
  • Intenzifikované provedení hořáku (zvýšené výkony do vyšších přetlaků)
  • Přídavný pojízdný tlumič hluku

  SERVISNÍ SLUŽBA
  Servis monoblokových hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. je prováděn prostřednictvím široké sítě smluvních servisních organizací rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR i SR.

  -   -   -   ZNAČENÍ Př.: APH-M 10 P ZN / R       
 • Zemní plyn
 • Propan, propan - butan
  • Nízkovýhřevné plyny (bioplyn, degazační plyn, ...)
   VÝHODY:
    
   • Vysoce hospodárný provoz (nízký přebytek vzduchu)
   • Vysoká spolehlivost a životnost
   • Bezpečnost (automatická kontrola těsnosti plyn. armatur a provětrání spotřebiče před každým startem hořáku)
   • Spalování různých druhů plynných paliv
   • Použití moderních technologií
   • Snadná obsluha
   • Plně automatický provoz vhodný pro bezobslužné řízení kotelen
   • Spojitá regulace výkonu
   • Odborný záruční a pozáruční servis
     
    REGULACE:
    Mikroprocesorové automatiky umožňují ve spojení s odpovídajícím regulátorem spotřebiče následující druhy automatické a ruční regulace tepelného výkonu:
    • Spojitou - plynulá změna tepelného výkonu podle okamžitého odběru tepla
    • Dvoustupňovou (třípolohovou) MAX-MIN-VYPNUTO
    • Ruční provoz - tlačítky přímo na automatice, resp. z nadřazeného řídícího systému


     POUŽITÍ
     Plynové hořáky slouží jako zdroj tepla pro přetlakové a podtlakové spotřebiče, zejména pro parní, horkovodní a teplovodní kotle. Lze je však použít i pro další spotřebiče s odpovídajícím prostorem pro spalování, u kterých nebudou namáhány vnějším žárem (např. ohříváky vzduchu, sušárny, vyvíječe páry, průmyslové a pekařské pece,  apod.). Použití pro speciální technologické účely je nutno konzultovat s výrobcem.

     EMISE:
     Provoz hořáků splňuje v celém výkonovém rozsahu emisní limity CO, NOx, SO a TL 
     nařízením vlády č. 146/2007 Sb. Průměrně dosahované hodnoty CO a NOx jsou uvedeny v tabulce.

     Provedení hořáku
     NOX            [mg·m-3]
     CO            [mg·m-3]
     Standartní
     90 ÷ 120
     < 20
     Nízkoemisní (LOW NOX)
     50 ÷ 90
     < 50
     S recirkulací spalin *
     30 ÷ 70
     < 20
     * Maximální tepelné výkony hořáku (charakteristiky) se sníží o cca 15 %.


     ZNAČENÍ

     Př.  APH-M 10 P ZN / R

 
Technické parametry :
Typ hořáku Rozměr (mm)
A B C D E F H K L
APH-M 02 PZN 602 710 358 ø 126 150 299 500 130 4 x M 10
APH-M 02 PPN,PKN 600
APH-M 04 651 630 390 ø 156 240 309 550-600 140 4 x M 10
APH-M 10 PZ, PPN 801 790 512 ø 206 240 375 600 180 4 x M 12
APH-M 10 PZN 345
APH-M 10 PKN 406 900-1039
APH-M 16 PZ,PP,PPN 833 880 588 ø 250 300 395 600 216 4 x M 12
APH-M 16 PZN,PKN 431 1039
APH-M 16 PK 395 1039
APH-M 25 PZ 953 880 711 ø 286 300 407 1000-1039 254 4 x M 16
APH-M 25 PZN 443 1039
APH-M 25 PP 407 600
APH-M 45 PZ,PZ/I,PP 1103 1040 839 ø 330 300 547 725-1039 272 4 x M 16
APH-M 90 PZ,PP 1516 1282 1166 ø 476 400 783 1039 ø 540 6 x M 20


Základní technické parametry APH-M(E) 

Typ hořáku
Vstupní přetlak paliva [kPa]
Tepelný výkon [kW]
Maximální přetlak ve spalovacím prostoru [Pa]
Hmotnost bez ventilů [kg]
Připojení přívodního potrubí plynu
El. příkon
[kW]
Přívod napětí
Maximální do nulového přetlaku
Maximální do max. přetlaku
Minimální
 APH-M 02 PZN
2
220
140
45
400
33
R 1"
0,5
3NPE ~ 50 Hz, 400 V / TN-S (L1, L2, L3, N, PE), event. sítě TN-C, TT, IT
Připojit na jištěný (charakteristika „D“) 3f přívod
 APH-M 02 PPN
3
200
130
50
R 6/4"
 APH-M 02 PKN
1,5 ÷ 5
 APH-M 04 PZ
20 ÷ 50
500
320
90
400
39
R 1"
0,7
 APH-M 04 PZN
2
R 6/4"
 APH-M 04 PPN
3
100
 APH-M 04 PKN
1,5 ÷ 5
DN 50
 APH-M 10 PZ
20 ÷ 50
1100
570
250
1000
64
R 6/4" ÷ DN 50
0,9
 APH-M 10 PZN
2
900
530
230
DN 50
 APH-M 10 PPN
3
250
 APH-M 10 PKN
1,5 ÷ 5
800
500
230
800
DN 80
 APH-M 16 PZ
20 ÷ 50
1600
1000
320
1000
73
DN 50
1,4
 APH-M 16 PZN
2
1400
400
800
DN 80
 APH-M 16 PP
20
1500
900
DN 50
 APH-M 16 PPN
3
1400
950
 APH-M 16 PK
20 ÷ 50
1500
1000
DN 80
 APH-M 16 PKN
1,5 ÷ 5
1300
300
800
DN 80 ÷ DN 100
 APH-M 25 PZ
20 ÷ 50
2500
1500
500
1600
100
DN 80
2,6
 APH-M 25 PZN
2
2100
1700
580
650
DN 100
 APH-M 25 PP
20
2500
1500
550
1500
DN 50
 APH-M 45 PZ
20 ÷ 50
4800
3900
800
1430
205
DN 80 ÷ DN 100
6
 APH-M 45 PZ/I
20 ÷ 50
5000
3700
1100
1700
228
8
 APH-M 45 PP
20
4800
3900
1000
1400
205
DN 50 ÷ DN 80
6
 APH-M 90 PZ
20 ÷ 50
8000
6900
1700
2000
470
DN 80 ÷ DN 150
11
 APH-M 90 PP
20
DN 80 ÷ DN 100
 APH-M 90 PZ/I
40 ÷ 50
11000
9000
2500
2500
500 ÷ 580
DN 150
20 ÷ 35
fotogalerie
Member of