Kombinované hořáky

Kombinované hořáky

AKH-ME

Automatické kombinované hořáky řady AKH – ME s elektronickou vazbou palivo-vzduch na spalování plynných paliv a ELTO

ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE HOŘÁKŮ
Řada AKH-ME zahrnuje modernizované typy automatických kombinovaných hořáků ve výkonovém rozsahu od 400 do 8 000 kW spalující plynná paliva (nízkotlaký a středotlaký zemní plyn, propan, propan-butan, kalový plyn, bioplyn, degazační plyn) a extra lehký topný olej (ELTO). Konstrukčně jsou hořáky řešeny jako monoblokové, tzn. že ventilátor spalovacího vzduchu je obsažen přímo v tělese hořáku. Regulace množství spalovacího vzduchu je provedena mechanickou regulací klapky vzduchu nebo kombinací změny otáček motoru ventilátoru prostřednictvím frekvenčního měniče (úspora elektr. proudu) a mechanické regulace.

Hořáky splňují technické požadavky ČSN EN 676, ČSN EN 267 a je možné je použít pro široké spektrum spalovacích zařízení v topenářství, průmyslu, zemědělství a pod. Hodnoty emisí nepřekračují limity stanovené nařízením vlády č. 146/2007 Sb. Chod hořáků je plně automatický a nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze občasný dohled. Spojitá regulace tepelného výkonu a nízký přebytek vzduchu při spalování zaručují vysokou hospodárnost provozu.

Hořáky jsou vybaveny mikroprocesorovou automatikou PBS 6000 (elektronická vazba palivo-vzduch), která řídí startovací cyklus, kontrolu těsnosti plynových armatur, regulaci tepelného výkonu a všechny zabezpečovací funkce. Regulace tepelného výkonu hořáku může být automatická nebo ruční z ovládacího panelu automatiky resp. po komunikační lince. Pomocí rozhraní RS485 je možné sledovat provozní stav a ovládat zákl. funkce hořáku.Na požadavek je řídící systém možno dodat v provedení s kyslíkovou (lambda) sondou kontinuálně snímající a regulující přebytek vzduchu ve spalinách pro zvýšení účinnosti (snížení spotřeby paliva) celého spalovacího zařízení.
 
POUŽITÍ
Kombinované hořáky AKH-ME slouží jako univerzální zdroj tepla pro přetlakové a podtlakové spotřebiče, zejména pro parní, horkovodní a teplovodní kotle. Lze je však použít i pro další spotřebiče s odpovídajícím prostorem pro spalování, u kterých nebudou namáhány vnějším žárem (např. ohříváky vzduchu, sušky, vyvíječe páry, průmyslové pece apod.). Použití pro speciální technologické účely je nutno konzultovat s výrobcem.
 
PŘEHLED TYPŮ
 
AKH-ME
 
16
25
45
90
PZ+N
PZN+N
   
PP+N
PPN+N
 
PK+N
PKN+N
 


Vysvětlivky značení:
     PZ-zemní plyn, středotlaký
     PZN-zemní plyn, nízkotlaký
     PP-propan-butan, středotlaký
     PPN-propan-butan, nízkotlaký
     PK-kalový plyn, bioplyn, degazační plyn, středotlaký
     PKN-kalový plyn, bioplyn, degazační plyn, nízkotlaký
     +N-extralehký topný olej (ELTO), resp. topná nafta

REGULACE
Automatická regulace tepelného výkonu hořáku je v základním provedení spojitá (napojení teplotního nebo tlakového čidla přímo do řídící automatiky, resp. při použití třístavového regulátoru výkonu) nebo dvoustupňová (při použití dvoustavového regulátoru výkonu). Ruční regulace je možná tlačítky z ovládacího displeje automatiky nebo přes RS485.

EMISE
Provoz hořáků splňuje v celém výkonovém rozsahu limity škodlivých emisí CO, NOx, SO2 a TL dané nařízením vlády č. 146/2007 Sb.

DODÁVKA HOŘÁKU
Kromě vlastního hořáku dodávka dále obsahuje řídící mikroprocesorovou automatiku, bezpečnostní a regulační palivové armatury, manostat tlaku vzduchu a přibalované díly ( stojan automatiky, těsnění hořáku, připojovací šrouby…)
Na požadavek je možno dodat mezikus mezi hořák a spotřebič, tepotní (tlakové čidlo), regulátor výkonu, náhradní díly, popř. upravit výrobky dle požadavků. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje v případě, že uvedení do provozu a seřízení provede oprávněná servisní organizace.

SERVISNÍ SLUŽBA
Servis monoblokových hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. je prováděn prostřednictvím široké sítě smluvních servisních organizací rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR a SR.
 
technické parametry

 

Typ hořáku Rozměr (mm)
A B C D E F H K L
AKH-ME 16 833 880 588 ø250 300 431 1039 216 4xM12
AKH-ME 25 953 880 711 ø286 300 443 1039 254 4xM16
AKH-ME 45 1103 1040 839 ø330 300 547 1039 272 4xM16
AKH-ME 90 1516 1282 1166 ø476 400 783 1039 ø540 6xM20

Základní technické parametry pro plyn
Typ hořáku
Vstupní
 přetlak paliva
(kPa)
Tepelný výkon (kW)
Maximální
 přetlak
 ve spal.
 prostoru (Pa)
Připojení
 přívodního
potrubí
plynu
El.
Příkon
 (kVA)
Přívod
napětí
Maximální
 do
 nulového
přetlaku
Maximální do
 max.
přetlaku
Minimální
AKH-ME 16 PZ
20 ÷ 50
1600
1000
320
1000
DN 50
1,4
Jištěný
přívod
 pro
motor
3 PEN
stř. 50 Hz,
400 V
/230 V
, TN-C-S
AKH-ME 16 PZN
2
1400
400
800
DN 80
AKH-ME 16 PP
20
1500
900
DN 50
AKH-ME 16 PPN
3
1400
950
AKH-ME 16 PK
20 ÷ 50
1500
1000
DN 80
AKH-ME 16 PKN
1,5 ÷ 5
1300
300
800
DN 80 ÷ DN 100
AKH-ME 25 PZ
20 ÷ 50
2600
1500
500
1600
DN 80
2,6
AKH-ME 25 PZN
2
2100
1700
580
650
DN 100
AKH-ME 25 PP
20
2500
1500
550
1500
DN 50
AKH-ME 45 PZ
20 ÷ 50
4800
3900
800
1430
DN 80 ÷ DN 100
6
AKH-ME 45 PZ/I
20 ÷ 50
5000
3700
1100
1700
8
AKH-ME 45 PP
20
4800
3900
1000
1400
DN 50 ÷ DN 80
6
AKH-ME 90 PZ
20 ÷ 50
8000
6900
1700
2000
DN 80 ÷ DN 150
11
AKH-ME 90 PP
20
DN 80 ÷ DN 100

Základní technické parametry pro olej
Typ hořáku Tepelný výkon (kW) Max.
přetlak
ve spal.
 prostoru
(Pa)
Spotřeba paliva (kg·h-1) Max.
vstupní přetlak
 paliva
 (kPa)
Vst.
viskozita
 paliva
(mm2·s-1)
El.
příkon
(kVA)
Přívod
napětí
Max.
do
 nul.
přetlaku
Max.
do
 max.
přetlaku
Min Při max.
 tepelném
 výkonu
do nul.
přetlaku
Při max.
 tepelném
 výkonu
do max.
přetlaku
Min
 AKH-ME 16 1475 1000 335 900 124,4 84,3 28,2 100 1,3÷20 1,9 3 PEN
stř.
50 Hz
400V
/230V
 AKH-ME 25 2400 1570 545 1280 202,4 132,4 45,9 2,6
 AKH-ME 45 4800 3775 1050 1510 404,7 318,3 88,5 10
 AKH-ME 90 8000 6900 1700 2000 678 584 144 13
 
Member of