Servis hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

Servis hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

Servis PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o zajišťuje, veškerou servisní péči o hořáky. Nabízíme komplexní rozsah servisních služeb od provádění pravidelných činností, přes odstraňování nahodilých poruch, provádění běžných a generálních oprav až po poradenskou službu.


Servisní činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím firemních servisních posádek. Veškerá servisní činnost je řízena zkušenými pracovníky. Jakékoliv poruchy a servisní požadavky je možno hlásit na tato telefonní čísla :

+420 731 611 994 - Pavel Chalupa - obchodní a servis manažer senior

nebo na e-mail : chalupa@pbstre.cz

Servis mj. zabezpečuje pro zákazníky tyto služby:

a) Montáž a uvedení instalovaného hořáku do provozu
          Po vyrozumění zákazníkem provedou pracovníci servisního střediska kontrolu napojení popř. dopojení hořáku a postupně zařízení uvedou do provozu. Ukončení spouštění se pak stvrdí oboustranným podpisem předávacích dokumentů a to včetně zaškolení místní obsluhy. Jednou z nutných podmínek uznání záruční opravy je uvedení hořáku do provozu servisním střediskem PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o., nebo jeho smluvním partnerem.

b) Záruční servis

          Odstranění nahodilých závad hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. je v záruční době.

c) Smlouva o servisní činnosti

          V případě velkých a rozsáhlých instalací je možné pro zákazníka pracovat na individuelní servisní smlouvu, která je šitá na míru zákazníkovi. V této smlouvě mohou být obsaženy nadstandardní služby.

d) Pravidelný servis a revize

          Pravidelným servisem se rozumí veškeré práce nutné pro pravidelnou kontrolu funkce hořáku a činností nutných k provedení pravidelné roční revize zařízení.

e) Pozáruční servis

          Pozáruční servis je svým způsobem organizován podobně jako u servisu pravidelného. Rozsah prací je stanoven textem písemné objednávky. Jsme připraveni na mnoho požadavků reagovat na místě, ale mnohdy je pro splnění těchto přání nutné některé díly objednat nebo dovézt ze skladu společnosti.

g) Opravy

          Zajišťujeme a provádíme běžné i generální opravy a modernizace všech typů hořáků PBS. Přestavby hořáků (např. z plynové verze na kombi).

Member of