O PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

O PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

HISTORIE 
 
Dějiny První brněnské strojírny Třebíč sahají do konce 19. století, kdy soukromé firmy Wallig a Benz v nově postaveném závodě začaly výrobu motorů, kotlů, nádrží, zemědělských strojů a zařízení pivovarů a cukrovarů. Obě firmy byly v r. 1948 začleněny do koncernu První brněnská strojírna Brno jako jeden z jejich závodů. V 60. letech 20. století byl v Třebíči vybudován nový závod, jehož výroba byla dále orientována na produkci energetických zařízení.

SOUČASNOST

V r. 1994 se PBS Třebíč stala akciovou společností a nastartovala postupný proces transformace. V současné době jsme dynamicky se rozvíjející kvalitní výrobce i dodavatel produktů pro energetické a teplárenské celky. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky, vybavenými moderní technikou a s dlouhodobými zkušenostmi.
Dne 01.01. 2005 byla zřízena Provozovna Moravský Krumlov.
Společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. je dceřinou společností akciové společnosti PBS INDUSTRY,a.s. . 

VÝROBNÍ PROGRAM

Plynové a olejové hořáky

Hořáky, spalující kapalná a plynná paliva, slouží jako zdroj tepla pro přetlakové i podtlakové spotřebiče, zejména pro teplovodní, horkovodní a parní kotle. Jejich další využití je např. pro spotřebiče - ohříváky vzduchu, sušky, vyvíječe páry, průmyslové a pekařské pece.


Hořáky vyrábíme v provedení:
 • monoblokové plynové hořáky 25 - 11 000 kW
 • monoblokové olejové hořáky 25 - 5 500 kW
 • monoblokové kombinované hořáky 300 - 11 000 kW
 • průmyslové hořáky spalující plynná či kapalná paliva
 • řídící systém spalovacích zařízení PBS6000
 • výkonové hořáky o výkonu 4 - 80 MW
 • zapalovací a stabilizační
 • speciální


Ostatní vyráběné produkty:
 • hořák zbytkového bioplynu - Fléra
 • vyvíječe páry
 • uzavírací klapky
Member of