O PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

O PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

HISTORIE 
 
Dějiny První brněnské strojírny Třebíč sahají do konce 19. století, kdy soukromé firmy Wallig a Benz v nově postaveném závodě začaly výrobu motorů, kotlů, nádrží, zemědělských strojů a zařízení pivovarů a cukrovarů. Obě firmy byly v r. 1948 začleněny do koncernu První brněnská strojírna Brno jako jeden z jejich závodů. V 60. letech 20. století byl v Třebíči vybudován nový závod, jehož výroba byla dále orientována na produkci energetických zařízení.
 
V r. 1994 se PBS Třebíč stala akciovou společností a nastartovala postupný proces transformace. Stávala se tak dynamicky rozvíjejícím kvalitním výrobcem i dodavatelem produktů pro energetické a teplárenské celky. 
 
V roce 2004 je novým vlastníkem PBS Třebíč a.s. investiční skupina Jet Investment management.
 
Rok 2007 je pro PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. zásadní v tom, že se stává dceřinou společností akciové společnosti PBS INDUSTRY,a.s. . 
 

SOUČASNOST

Začátek roku 2023 je pro PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. velmi významným obdobím a stává se součástí francouzské skupiny Babcock Wanson.
Babcock Wanson je jedním z předních světových hráčů na poli dodávek průmyslových kotlů, hořáků, kapalinových ohřívačů, tepelných oxidátorů a zařízení na úpravu vody.
 
Díky akvizici tohoto strategického partnera se PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. otevírá brána do západní Evropy i na další trhy.