Technologie a výstavba kotelen

Technologie a výstavba kotelen

Společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. dodává technologie kotelen a zajišťuje výstavbu různých typů kotelen jako generální dodavatel.

DODÁVANÉ TECHNOLOGIE KOTELEN:

 • Kotle
 • Vyvíječe páry
 • Hořáky
 • Armatury
 • Úpravny vod
 • BOsB
 • Měření a regulace, řídící systémy
 • Potrubní rozvody
 • Komíny a kouřovody
 • Výměníkové stanice
 • Příslušenství kotlů a kotelen
  • napájecí nádrže
  • termické odplyňovače
  • kondenzátní nádrže
  • ekonomizéry
  • čerpadla
  • rozdělovače a sběrače
  • hydraulické vyrovnávače (anuloidy)
  • tlumiče hluku
  • expandéry

ROZDĚLENÍ KOTELEN:

 • Podle druhu vyráběného média: 
  • parní
  • teplovodní
  • horkovodní
 • Podle druhu paliva: 
  • plynové (zemní plyn, technické plyny, nízkovýhřevné plyny)
  • olejové (ELTO, LTO, ...)
  • biomasové
  • uhelné
 • Podle umístění: 
  • stacionární (v budově)
  • kontejnerové (v přepravitelném kontejneru)


SPECIFIKACE NABÍDKY:

 • Dodávky technologií kotelen
 • Výstavba kotelen
 • Rekonstrukce a generální opravy kotelen a zařízení
 • Kompletní činnost generálního dodavatele investičních celků v tepelné energetice
  • zajištění projektu k žádosti o stavební povolení
  • provádění a řízení montážních a stavebních prací
  • odborná pomoc při provozu v době záruky i po uplynutí záruky
 • Zpracování finančních rozborů pro investory a finanční ústavy
  • zpracování technicko-ekonomická studie
  • záměr stavby - zpráva o hodnocení
  • vypracování harmonogramu prací
 • Poradenství


Při realizaci projektů uplatňuje naše společnost použití nejnovějších technologií splňující nejpřísnější zákonné a ekologické požadavky. Pro zákazníka jsou připraveny různé varianty financování jeho projektu. Všechny naše dodané technologie jsou maximálně bezpečné, ekologicky šetrné, s maximální účinností a životností.

V případě Vašeho zájmu o technologie kotelen, výstavbu kotelen nebo jiné služby Vám rádi zodpovíme veškeré dotazy, podáme další informace a vypracujeme konkrétní nabídku.
Member of