Separace vody a odsolování

Separace vody a odsolování

MSF destilační jednotky jsou vyráběny jako modulový systém. Jedna destilační jednotka je složena z několika modulů (1, 2, 3, 4, 5, 6). Jeden modul obsahuje 4 kondenzátory, tepelný výměník a odpařovací nádobu. Odpařovací nádoba má uvnitř přepážky, kterými je rozdělena na 4 komory. Jeden destilační modul má tedy 4 stupně. Každému stupni náleží jeden kondenzátor a jedna odpařovací komora.

APLIKACE PRO SEPARACI A ČIŠTENÍ PROCESNÍCH VOD:
Jednotkami MSF lze účinně separovat a čistit různé druhy procesních vod. Nežádoucí látky zůstávají v koncentrátu, produkovaný destilát je bez těchto složek a lze ho opětovně použít v technologii. Oblasti, kde lze využít destilace pro čištění různých druhů kapalin jsou:
- Zahušťování zbytkového digestátu z bioplynových stanic
Čištění oplachových vod (strojní průmysl, galvanické pokovování)
- Čištění průsakových vod na skládkách odpadu
- Čištění mazacích a olejových směsí
- Čištění vývojek a ustalovačů ve fotografickém průmyslu
Čištění odmašťovacích, mořících a omílacích vod v oblasti povrchových úprav.

APLIKACE PRO ODSOLOVÁNÍ:
Jednotky MSF jsou vhodné k odsolování mořské a brakické vody. Hodnota slanosti destilátu je < 10 ppm.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY:
Kapacita zařízení (tj. množství odsolené vody) vzrůstá se vzrůstajícím počtem stupňů (modulů).
Spotřeba tepla (z externího zdroje) klesá se vzrůstajícím počtem stupňů (modulů). Tj. čím více stupňů (modulů) tím méně energie je potřeba dodat (investor uspoří za provoz zařízení).

VÝHODY:

  • Kompaktní a robustní konstrukce
  • Jednoduchý a plně automatický provoz
  • Snadná obsluha
  • Jednoduchá údržba
  • Nízká spotřeba chladící vody
  • Možnost použití různých zdrojů tepla (horká voda, pára, odpadní teplo z motorů, solární energie)
  • Použití korozivzdorných materiálů
  • Skoková nebo plynulá regulace výkonu
  • Garantovaný kvalifikovaný záruční a pozáruční servis a podpora
TECHNICKÝ POPIS:
Kapacita 40 ÷ 1500 m3/den
Pužití pro:
- separaci procesních vod
- zahušťování
- odsolování mořské nebo brakické vody
fotogalerie
Member of